Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chơi được em hoa khôi đjai học ngoại thường siêu ngon